Apstiprinātie projekti > 2014.-2020.

BDR "Partnerība laukiem un jūrai" un Ziemeļkurzemes RLP atbalstītie SABIEDRISKĀ LABUMA projekti uz 2016.gada 1.novembri
28.10.2016 Apstiprināto projektu saraksts  par :

 

ELFLA  3.rīcībā "Sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstība",

ELFLA 4.rīcībā "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai" ,

EJZF  2.rīcībā "Atbalsts vides resursu  vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai",

EJZF 3.rīcībā "Atbalsts  zvejas vai jūras  kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai"

 

iesniegtajiem projektiem pieejams ŠEIT... 
      Atpakaļ