Par partnerību > Kontakti

Administrācija: 

Birojs atrodas Tukuma novada domes administratīvās ēkas 3.stāvā, 319.kabinetā

Talsu iela 4, Tukums, LV-3101

Pieņemšana:

Pirmdienās no plkst..9.00-17.00, ceturtdienās no plkst. 9.00-17.00. Pusdienu pārtraukums no 12.00-13.00

Ilze Turka

Valdes priekšsēdētāja, administratīvā vadītāja

 

Tel.: 29528441,

ilze.turka@plj.lv 

Inga Reiniņa

Pārstāvju sapulces priekšsēdētāja

Tel.: 63192244, 26416858, i.reinina@inbox.lv 

Zane Zorina  Ārējo sakaru koordinators  25412210, zane.zorina@gmail.com

Inese Tukiša

Grāmatvede

 63180948

 

Pārstāvju sapulce (ievēlēta kopsapulcē 11.02.2015.):

 Nr.p.k. Vārds UzvārdsInterešu pārstāvniecība
1.  Inga Reiniņa- pārstāvju sapulces priekšsēdētāja Pašvaldība/ Engures novada dome
 2. Inga Helmane Pašvaldība /Tukuma novada dome
 3. Evija LiepiņaLauksaimnieks
 4. Linda Zemīte Lauku sieviete/ BDR "Mēs Ozolnieku ciemam"
 5. Laura Karatajeva Jauniete
 6. Daiga Ozoliņa Zivsaimniecība / SIA "Unda"
 7. Ginta Sila Zivsaimniecība /SIA "Mauriņi-S"
 8. Iveta Celkarte Zivsaimniecība/ IK "Oskars Celkarts"
 9. Baiba BirzniecePašvaldība/ Jūrmalas pilsētas dome