ENG · LV ·
Stratēģija

 

 

PARTNERĪBAS LAUKIEM UN JŪRAI ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA ar grozījumiem Nr.2
2015. - 20120.gadam

                                                                         skatīt šeit... 

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas vadlīnijas

  • SIA "INTRA" veiktais pētījums "Partnerības laukiem un jūrai stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai" par 2009-2013.g.periodu  pieejams šeit...