ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi
64415

INFORMĀCIJA PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM (ministru kabineta noteikumi, rokasgrāmatas, pašnovērtējuma veidlapas un cita saistošā informācija projektu iesniedzējiem un īstenotājiem)
04.03.2019


Normatīvie dokumenti, pieteikumu veidlapas, atskaišu veidlapas 

 ELFLA EJZF

 Normatīvie dokumenti ( t.sk. pieteikuma veidlapas, MK Noteikumi, rokasgrāmatas, metodiskie ieteikumi veidlapas aizpildīšanai)

Skaidrojums par saistītajiem uzņēmumiem 

 Normatīvie dokumenti (t.sk. pieteikuma veidlapa, MK noteikumi, rokasgrāmatas, metodiskie ieteikumi veidlapas aizpildīšanai)

 Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulatots (aprēķina tikai SIA)

Skaidrojums par pamatlīdzekļu iegādi projektos, kas ir uzskatāms par pamatlīdzekli 

 

Publicitātei- Logo ELFLA projektiem, Logo EJZF projektiem

  

 

 Prasības iepirkumu veikšanā (MK Not. Nr. 598 6.5. punkts):

 Iepirkuma summa  no 700 EUR - 70 000 EUR Iepirkuma summa virs 70 000 eur
 izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida atbalsta pretendents iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, bet attiecībā uz specifisku (īpaši izgatavotu, izstrādātu vai pielāgotu) iekārtu iegādi – divus derīgus piedāvājumus;
 Iepirkumu veikšanas vadlīnijas un paraugi tehniskajām specifikācījām: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/

 

 Būvmateriālu izmaksu katalogs  

LLKC Inženiertehniskā nodaļa atjaunojusi būvmateriālu izmaksu katalogu, kas pieejams elektroniskā formātā. Tas veidots ar mērķi, lai strukturēti vienuviet būtu pieejamas būvmateriālu vidējās cenas attiecīgi pa grupām, un interesenti varētu aprēķināt potenciālās iecerēto būvobjektu būvniecības izmaksas.

Katrs cilvēks, kurš kaut nedaudz orientējas būvniecības darbos un darbā ar Microsof Officelietotni Excel, katalogā vienkopus ātri var noskaidrot populārāko būvmateriālu vidējās cenas un saprast, vai iespējamie ieguldījumi būs pietiekami, lai īstenotu konkrētā objekta būvniecības ieceri. Pastāv arī iespēja salīdzināt, kādas ir vidējās tirdzniecības cenas analogiem būvmateriāliem Latvijā.

Būvmaterialu katalogā ir aktualizētas cenas, un tas ir papildināts ar vairākām jaunām būvmateriālu grupām. Būvmaterialu katalogā ir veikta datu apstrādes automatizācija, respektīvi, ievadot vēlamos būvmateriālu daudzumus pēc izvēles, tie tiek apkopoti ērtā un pārskatāmā kopsavilkuma tabulā.
      Atpakaļ