ENG · LV ·
Aktualitātes
26755

Partnerība Laukiem un jūrai veic cenu izpēti par telpu nomu deju nometnes rīkošanai
17.09.2012


 Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai" ir  noslēgusi sadarbības līgumu ar Kupišķu rajona vietējo rīcības grupu par  projekta "Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšana strap jauniešu deju grupām" realizāciju.

Projekta ietvaros  laikā no 26.03.-29.03.2013. tiks rīkota deju nometne, tāpēc meklējam atbilstošas telpas nometnes aktivitāšu nodrošināšanai apmēram 120 dalībniekiem.

Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums

Biedrība „Partnerība Laukiem un jūrai”

Reģistrācijas numurs

40008104707

Adrese

„Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

Kontaktpersona

Ilze Turka

Kontakttālrunis, e-pasts

63192109, 29528441

ilze.tu@inbox.lv

Informācija par iepērkamo priekšmetu:

Telpu specifikācija

Piedāvājums:

Pieejamas vismaz 2 atsevišķas telpas/zāles:

Lielā zāle: ietilpība vismaz 160 cilvēkiem / min. 300 m2

Telpa Nr.2-  min. 100 m2

Atrašanās vieta: Engures novads vai Tukuma novada Slampes vai Zentenes pagasts

 

Piedāvātā cena ar PVN

 

Piedāvājuma derīguma termiņš : 29.03.2013.

Pretendentus piedāvājumus aicinām iesūtīt līdz 25.09.2012.uz e-pasta adresi: ilze.tu@inbox.lv, vai iesniegt biedrības birojā : "Pagastmāja", Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

Paplidus informācija pa tel. 63192109, ELFLA administratīvā vadītāja Ilze Turka
      Atpakaļ