ENG · LV ·
Aktualitātes
85184

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu no 4.maija līdz 4.jūnijam
03.04.2018


Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu no 4.maija līdz 4.jūnijam


7.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA un EJZF 1.rīcība) ir 149892.65 EUR

3.mērķim ”Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2. rīcība) – 32667.48 EUR.

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:

no 2018.gada 4.maija   līdz 2018.gada 4.jūnijam

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs 

Atbalsta intensitāte

ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

43 510.87 EUR

60% -65%, 80%

EJZF 1.rīcībā „ Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”

106 381.78  EUR

30%, 50% ,70%, 80%

EJZF 2.rīcībā ” Atbalsts vides resursu  vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai”

32 667.48 EUR

 30%, 50%, 80%, 90%

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

Pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta veidā, saskaņā Elektronisko dokumentu likumu sūtot uz e-pastu: lad@lad.gov.lv

 

PILNS SLUDINĀJUMA PAZIŅOJUMS 
      Atpakaļ