ENG · LV ·
Aktualitātes

Apstiprināti biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" stratēģijas 2009-2013.gadam grozījumi
13.01.2012


Sakarā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un MK noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai" kā arī sakarā ar papildus finansējuma piešķiršanu EZF Rīcības programmas pasākumam, ir veikti "Partnerības laukiem un jūrai" stratēģijas grozījumi . Ar grozīto stratēģiju var iepazīties sadaļā Stratēģija, grozītie rīcības plāni pieejami sadaļā "Rīcības plāns LAP" un "Rīcības plāns EZF"


      Atpakaļ