ENG · LV ·
Aktualitātes
82801

Apstiprināti biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" stratēģijas grozījumi Nr.2
06.12.2017


29.11.2017 Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja pieņēma lēmumu( Nr. 9.1-7e//10/2017) par BDR "Partnerība laikiem un jūrai" iesniegtās attīstības stratēģijas ar grozījumiem Nr. 2 apstiprināšanu.

 

Grozījumi veikti galvenokārt attiecībā uz EJZF 1.rīcību, kas atbalsta uzņēmējdarbības  aktivitātes Engures un Lapmežciema pagastos un Jūrmalā. Grozījumu ietvaros veikta rīcības nosaukuma maiņa un nu rīcības ietvaros būs atbalstāma daudz plašāka uzņēmējdarbības attīstība Engures un Lapmežiema pagastos, bet paredz vairāk ierobežojumus uzņēmējdarbības atbalstam  Jūrmalas pilsētā, atbilstoši MK not. Nr. 605 veiktajiem grozījumiem. Ar grozīto stratēģiju pilnā versijā var iepazīties sadaļā "Stratēģija".

 

Informējam, ka šī gada nogalē vai jaunā gada sākumā tiks izsludināta projektu pieņemšana ELFLA 1. un 3.rīcībās un EJZF 1.un 2.rīcībās.

 
      Atpakaļ