ENG · LV ·
Aktualitātes
114531

Atvērta reģistrēšanās uz ENGURES APKAIMES DIENAS pasākumu
16.10.2020


Aicinām pieteikties un reģistrēties Engures apkaimes dienas pasākumam 31. oktorbrī, kur tiks rasti un izstrādāti risinājumi Engures apkaimes dzīves uzlabošanai. 

Turpinot iesākto piekrastes taku gar Engures ciemiem uz viedu Engures apkaimi, tiks noteikts labākais risinājums  viedas Engures apkaimes veidošanai.

Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja strādāt pie saviem risinājumiem, pierādot to nozīmīgumu un vajadzību Engures apkaimei, kopā ar mentoriem un žūriju. Labākais no risinājumiem tiks atbalstīts projekta ietvaros.

Turklāt ir iespēja pieteikt SAVU īpašo ideju/risinājumu, sūtot to uz e-pastu: ieva@plj.lv līdz 23. oktobrim. 

Plānotā programma (tiks precizēta)
No 9 ierašanās, iepazīšanās
9.30 Atklāšana (+iedvesmojošs priekšnesums)
10.00  Ceļa maize veiksmīgai ideju nofromulēšanai
11.30 Komandu darbs-Ideatons
12.15 Pusdienas
13. Darbs pie idejām (sadalās grupās, izvēloties ideju, iet pie mentoriem)
15.30 kafijas pauze
16.30 Ideju prezentācijas
17.30 Ideju izvērtēšana
18.00 Noslēgums

Pieteikšanās aizpildot  formu: Reģistrēšanās Engures apkaimes dienai


Reģistrēšanās atvērta, kamēr visas vietas aizņemtas. Vietu skaits ierobežots. Pasākums bez maksas. Pasākumā visiem dalībniekiem jāievēro valstī noteikti drošības pasākumi.

Finansē: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, projekts "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās". Nr. 19-00-F043.0443-000001.  

 
      Atpakaļ