ENG · LV ·
Aktualitātes
115883

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” paziņo par nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņu- 15.03.2021
15.02.2021


BDR “Partnerība laukiem un jūrai” paziņo,

ka saskaņā ar 2015. gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"”42.punktu,

 

projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai’   ir 2021.gada 15.marts,

jo rīcības ietvaros līdz 15.02.2021 plkst 14:00 iesniegto projektu pieteiktais publiskais finansējums 

sasniedzis vairāk kā 80% no kārtā izsludinātā publiskā finansējuma.

 

 

Informējam, ka pretendenti, kas projektus iesniegs pēc 15.02.2021, pretendē uz atlikušo publisko finansējumu. 

 

Pilns paziņojums

 

Informējam, ka līdz 15.02.2021 plkst 14:00 iesniegti 4 projektu pieteikumi par kopējo publiskā finansējuma summu 124 941,42 EUR
      Atpakaļ