ENG · LV ·
Aktualitātes
44710

Biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai" iesniegto projektu kopsavilkums ELFLA 9 kārtā
29.04.2014


Kopsavilkums

par biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai" no 2014.gada 28.marta līdz 28.aprīlim iesniegtajiem projektu iesniegumiem 9.kārtā  Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma "Vietējās  attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātajās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Aktivitāte: „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”

2.rīcība: „Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību, interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.

Pieejamais finansējums – 1328.91 EUR

Iesnieg. Nr.

 

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa EUR

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

01

 BDR „Sporta klubs Engures korsāri"

Florbola vārtsargu formas komplektu iegāde jauniešu vecuma grupai no 8-12 gadiem biedrībai, Engures pagasts

796.96

717.26

 

02

BDR „Mēs- Ozolnieku ciemam”

Telts iegāde brīvdabas pasākumiem Ozolnieku ciemā

3700.00

3330.00

 

03

Engures novada dome

"Tautas tērpu un apavu iegāde Engures kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam"

4582,15

3408,21

 

Kopā:

9079.11

7455.47

 
      Atpakaļ