ENG · LV ·
Aktualitātes

Biedrībai "Partnerība Laukiem un jūrai" piešķirts papildus finansējums
30.01.2014


Saskaņā ar 2014.gada 7.janvāra Zemkopības ministrijas vadības apspriedes protokolu Nr.2 "Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass LEADER pieejas pasākumu īstenošanu" pasākumam "Vietējās attīstības stratēģijas" biedrībai "Partnerība laukiem un jūrai" ir papildus piešķirts atbalsts 20 764.72 euro apmērā.

Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai" papildus piešķirto finansējumu plāno novirzīt to iesniegto projektu  atbalstīšanai, kuri tika iesniegti ELFLA pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" 1.aktivitātes 1.rīcībā "Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk.jauna būvniecība un rekonstrukcija) pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" un kuriem nepietika finansējums, kā arī par atlikušo finansējumu sludināt jaunu projektu konkursu kārtu.

Informācija, par jaunu projektu pieņemšanas kārtu izsludināšanu tiks ievietota gan biedrības mājas lapā, gan vietējos laikrakstos "Engures novada ziņas" un "Neatkarīgās Tukuma ziņas". Provizoriski, tas varētu būt 2014.gada februāra beigās- martā.
      Atpakaļ