ENG · LV ·
Aktualitātes
87132

Engurē sākas plenērs "Izglezno Enguri", kas notiek starpteritoriju sadarbības projekta "4xmāksla" ietvaros
24.07.2018


Šodien, Engurē svinīgā atklāšanā tika dots starts ELFLA starpteritoriju sadarbības projektam “4xmāksla”, kura mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību.

Projektā iesaistītas piecas VRG, tostarp Partnerība laukiem un jūrai, Sladus rajona attīstības biedŗiba, Ludzas rajona partnerība, Madonas novada fonds un Kandavas partnerība un to darbības teritorijā esošās mākslas skolas, kopskaitā 8 skolas. 

Pirmā projekta aktivitātē ir Vasaras plenērs “Izglezno Enguri”, kur 4dienu garumā tiks apgleznotas 4 autobusu pieturas (Engures, Abragciema, Albatrosa un Ķesterciema). Pieturu apgleznošanai māksliniece un pedagoģe Jolanta Balode ir radījusi skices iekļaujot Latvju zīmes.

Plenēra ietvaros arī tiks gleznots pie jūras, kā arī notiks nodarbības grafiskā dizaina veidošanā mākslinieces Daces Runčas vadībā.

Liles paldies Engures MM skolas direktorei Inai Selivanovičai, pasākuma moderatorei Baibai Dornei, pedagogiem Jolantai Balodei, Evitai Blumbergai, Velgai Mednei, Initai Eglītei par radošumu, atsaucību un  ieguldījumu pasākuma veiksmīgā norisē!
      Atpakaļ