ENG · LV ·
Aktualitātes
115990

Informācija par saņemtajiem un izvērtētajiem projektiem, kas tika iesniegti ELFLA 1.rīcībā no 15.01.-15.02.2021
23.02.2021


BDR "Partnerība laukiem un jūrai" izsludinātājā ELFLA 1.rīcības projektu pieteikumu pieņemšanas nepārtrauktajā kārtā no 2021.gada 15.janvāra -15.februārim ir saņēmusi 4 projekta pieteikumus. 

Biedrības SVVA padomes sēdē, 2021.gada 23.februārī, ir apastiprināti iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti:

 

VRG Partnerība laukiem un jūrai

 nepārtrauktā kārta (15.01.-15.02.2021)

ELFLA 1.Rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai "sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 142547,15

           
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Projekta nosaukums  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums

1

2021/AL01/98/A019.21.01/3 Apgrieztā māja Smārdes pagastā 65000,00 21,00 Pozitīvs

2

2021/AL01/98/A019.21.01/4 Skudru fabrika Tukuma novadā 24209,58 18,83 Pozitīvs

3

2021/AL01/98/A019.21.01/2 Garden Cabin labiekārtota vissezonas namiņa būvniecība 32548,75 15,33 Pozitīvs

4

2021/AL01/98/A019.21.01/1 Pirts ēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 3183,09 15,00 Pozitīvs
  Kopā pieteiktais  publiskais finansējums 124941,42    
      Atpakaļ