ENG · LV ·
Aktualitātes
81038

Izvērtēti 5.kārtā iesniegtie projektu pieteikumi
18.09.2017


Šī gada 7.septembrī biedrības padomes sēdē ir apstiprināti 5.projektu konkursa kārtā iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti  EJZF 1.rīcībā.

Apsveicam pretendentus, kuru projekti ieguvuši pozitīvu atzinumu!

 
Nr.p.k. Projekta numurs Projekta nosaukums  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1 2017/FL01/5/F043.02.01/2 Aļģu biomasas mēslojuma ražotnes izveide Lapmežciema pagastā, Engures novadā 70000,00 18,50 Pozitīvs
2 2017/FL01/5/F043.02.01/1 Sterilizācijas iekārtas-autoklāva iegāde 10886,40 17,50 Pozitīvs
3 2017/FL01/5/F043.02.01/3 Atklāj debesis 50081,42 14,50 Pozitīvs
4 2017/FL01/5/F043.02.01/4 WindSUP dēļu iegāde ūdens tūrisma attīstībai Engures novadā 13884,32 0 Negatīvs
5 2017/FL01/5/F043.02.01/5 Saimnieciskās darbības dažādošana izveidojot jaunu tūrisma mītni Bērzciemā 49943,97 0 Negatīvs
      Atpakaļ