ENG · LV ·
Aktualitātes
111595

Izvērtēti ELFLA 10.kārtas un EJZF 9.kārtas projekti
29.04.2020


Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai" laikā no 27.02.-28.03.2020 saņēma 15 projektu iesniegumus ELFLA 1.rīcībā un 8 projektu iesniegumus EJZF 1.rīcībā.

 

Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos projektus un SVVA padome ir pieņēmusi lēmumu par projektu vērtēšanas rezultātiem.

 

Ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas rezultātiem iepazīties šeit... (attiecīgi katra rīcība savā lapā) 

 

Projekti, kuri saņēmuši pozitīvu vērtējumu, ir nosūtīti tālāk vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā.

Informējam, ka 2020.gada beigās gaidāma vēl viena projektu konkursa kārta visās EJZF rīcībās. 

 

Projektu konkursa kārta ELFLA rīcībās šobrīd  nav gaidāma, jo ir rezervēts viss pieejamais finansējumus. Ja gadījumā kāds projekts vērtēšanas laikā tiks noraidīts LAD vai kāds no pretendentiem pārtrauks uzņemtās saistības un atbrīvosies finansējums, attiecīgi par to tiks sludināta jauna projektu konkursa kārta. Ja tas notiks, tad kārta varētu būt ~2020.gada nogalē.

 

Aicināms sekot līdz jaunumiem!

 

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu projektu sagatavošanā un iesniegšanā!

 
      Atpakaļ