ENG · LV ·
Aktualitātes
102571

Seminārs "Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrādes rezultāti Latvijas piekrastē , saimnieciskā darbība un vides aizsardzība"
15.10.2018


Pasākums tiek rīkots EJZF starpteritoriju sadarbības projekta “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē” ietvaros, projekta Nr. 17-00-F043.0442-000001.

Pasākumam pieteikšanās obligāta līdz 31.oktobrim:  https://ej.uz/jurasalges

 

Darba kārtība:

 

2018.gada 2.novembrī, Lapmežciema KN, Liepu iela 2,Lapmežciems,  Engures novads

 9.30-10:00 Ierašanās, kafija
 10.00-10.10  Informācija par projektu, BDR “Partnerība laukiem un jūrai” vadītāja Ilze Turka
 10.10-10.30

 Dokumenta izstrādes nepieciešamība, DAP Pierīgas reģionālās administrācijas direktors  Andris Širovs

 10.30-11.00

 “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšana Latvijas piekrastē”, Solvita Strāķe, Maija Balode, Latvijas hidroekoloģijas institūts 

PREZENTĀCIJA 

 11.00-11.20

 “Jūras krasta ģeoloģisko procesu loma makroaļģu sanesumu dinamikā”, krasta ģeologs Jānis Lapinskis

PREZENTĀCIJA 

 11.20-11.40

 “Aļģu sanesumu vietas, kas ir nozīmīgas bioloģiskai daudzveidībai”, botānikas eksperts Brigita Laime

PREZENTĀCIJA 

 11.40-12.00

 “Bezmugurkaulnieku daudzveidība jūras aļģu sanesumos un nozīmīgākās putnu ligzdošanas un barošanās vietas Latvijas piekrastē”,  entomoloģijas eksperts Voldemārs Spuņģis  un Helmuts Hofmanis

PREZENTĀCIJA 

 12.00-12.30 Kafijas pauze
 12.30-12.50

 “Jūras aļģu savākšanas un apsaimniekošanas iespējas un to izmantošana, ņemot vērā sociālās un ekonomiskās intereses”, SIA Algoritms vadītāja, ekonomiste Iluta Skrūzkalne

PREZENTĀCIJA 

 12.50-13.20

 “Aļģu biomasas izmantošanas iespējas”, vides ķīmijas eksperts Oskars  Bikovens

PREZENTĀCIJA 

 13.30- 14.00 Jūras zāļu vācēja “Surf Race” paraugdemonstrējums Lapmežciema pludmalē
  
      Atpakaļ