ENG · LV ·
Aktualitātes
111296

Kopsavilkums par iesniegtajiem projektu iesniegumiem BDR "Partnerība laukiem un jūrai" no 27.02.-27.03.2020
30.03.2020


Vietējā rīcības grupā iesniegti 8 projektu pieteikumi  EJZF 1.rīcībā  par kopējo publiskā finansējuma  summu 344360.98 EUR

un 15 projektu pieteikumi ELFLA 1.rīcībā par kopējo publiskā finansējuma summu 367991.07 EUR.

Kopsavilkums par projektiem pa rīcībām  pieejams šeit... 
      Atpakaļ