ENG · LV ·
Aktualitātes
47417

Kopsavilkums par biedrībā "Laukiem un jūrai" iesniegtajiem projektiem ELFLA 10 .kārtā
20.08.2014


No 2014.gada 14.jūlija līdz 14.augustam biedrībā "Partnerība Laukiem un jūrai"  ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 2.rīcībā iesniegti sekojoši projektu pieteikumi:

1. Biedrība "Dejosim Engurē", projekts "Tautas tērpu iegāde Engures vidējās paaudzes deju kolektīvam "Jadals"" , attiecināmās izmaksas- 2513.21 EUR, pieprasītais publiskais finansējums- 2261.89 EUR;

2. Tukuma novada dome, projekts "Ielu vingrošanas aprīkojuma iegāde Slampes pagastam", attiecināmās izmaksas- 2500.00, publiskais finansējums- 2250.00 EUR 

  • Pieejamais publiskais finansējums šīs rīcības 10.kārtā: 2513.21 EUR;
  • Finansējuma iztrūkums šīs rīcības 10.kārtā : 1998.68 EUR
 


      Atpakaļ