ENG · LV ·
Aktualitātes
40578

Kopsavilkums par biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai" iesniegtajiem projektiem Eiropas zivsaimniecības fondā 4.kārtā
04.12.2013


1. Rīcība:  „Ar vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu saistītas infrastruktūras izveide un uzlabošana no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās”.

Pieejamais finansējums  1285.25  LVL;

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

 Kopējā projekta Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

1

B-ba „Dzintara krasts”

" Piejūras tirdziņa" - tirdzniecības kiosku un nojumju teritorijas labiekārtošana", Engures pagasts, Engures novads

1413.78

1272.40

Atbilst

2

B-ba „Engures ezera dabas parka fonds”

Engures ezera dabas parka infrastruktūras uzlabošana, Engures pagasts, Engures novads

6007.65

5406.89

Atbilst

3

B-ba „Sporta klubs Engure”

Hokeja laukuma izveide Engurē, Engures pagasts, Engures novads

19 910.77

17 919.69

Atbilst

4

PSIA „Šlokenbekas pils”

Šlokenbekas muižas pagalma daļas bruģēšana, Smārdes pagasts, Engures novads

22015.46

10916.76

Atbilst

5

B-ba „Sporta klubs „Brīvsolis”

Par veselu un aktīvu jauno paaudzi, Smārdes pagasts, Engures novads

4901.01

4410.91

Atbilst

Kopā:

54248.67

39926.65
      Atpakaļ