ENG · LV ·
Aktualitātes
36294

Kopsavilkums par biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai" iesniegtajiem projektiem Eiropas zivsaimniecības fondā 3.kārtā
27.06.2013


no 2013.gada 6. maija līdz 2013.gada 6. jūnijam iesniegtajiem projektu iesniegumiem Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”

Aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.

1. Rīcība:  „Ar vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu saistītas infrastruktūras izveide un uzlabošana no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās”.

Pieejamais finansējums  117 198.82  LVL;

Iesnieg. Nr.

 

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

 Kopējā projekta Summa LVL

 

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

 

01

Tukuma novada dome

„Pastariņa muzeja lauku sētas „Bisnieki” rekonstrukcija. Zentenes pagasts, Tukuma novads

12 437.03

9250.69

 

02

B-ba „Milzkalnes takas”

„Tūrisma meža taku aprīkojuma nodrošināšana un slēpošanas-nūjošanas inventāra nomas punkta un atpūtas centra izbūve”.

Smārdes pagasts, Engures novads

19 999.86

17 999.87

 

03

B-ba „Tukuma jātnieku sporta klubs”

„Jāšanas treniņu, izjāžu un sacensību laukumu izbūve”.

Smārdes pagasts, Engures novads.

11 469.23

10 322.31

 

06

B-ba „Paaudžu ligzda”

„Teritorijas labiekārtošana un aktīvās atpūtas laukuma izveide Engures pludmalē”.

Engures pagasts, Engures novads

10 902.10

9811.89

 

07

Engures novada dome

„Engures ciema teritorijas labiekārtošana”.

Engures pagasts, Engures novads.

229 962.27

75 725.00

 

08

B-ba „IN BI”

„Apgaismojuma ierīkošana atpūtas parkā „Vēju dārzs”.

Smārdes pagasts, Engures novads

7453.60

6708.24

 

09

PSIA „Šlokenbekas Pils”

Šlokenbekas muižas pagalma labiekārtošana”.

Smārdes pagasts, Engures novads

2912.09

1444.02

 

 

Kopā:

 

295 136.18

131 262.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” .

2. Rīcība: Ar tūrisma veicināšanu saistītas infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana un dažādošana

 

Rīcībai pieejamais finansējums ; 34 432.99 LVL

 

Iesnieg. Nr.

 

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

04

B-ba „Jahtklubs Engure”

„Publiskas peldošās piestātnes izveidošana Engures ostā”.

Engures pagasts, Engures novads

19 996.16

17 996.54

 

05

B-ba „Engures zvejnieks”

„Zvejas laivas iegāde zvejniecības tradīciju popularizēšanai un zvejas tūrisma izveidošanai”

Engures pagasts, Engures novads.

2801.15

2521.04

 

 

Kopā:

 

22 797.31

20 517.58

 
      Atpakaļ