ENG · LV ·
Aktualitātes
32235

Kopsavilkums par iesniegtajiem projektiem atklāta projektu konkursa 5.kārtā rīcībā "Lauku saimniecību attīstība"
09.01.2013


Kopsavilkums

Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai”

no 2012.gada 20. novembra līdz 2012.gada 20. decembrim iesniegtajiem projektu iesniegumiem 5. kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”;

3.rīcība: „ Lauku saimniecību attīstība”.

Pieejamais finansējums – 15 381.82 LVL

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

01

SIA  „Budlejas”

Investīcijas saimniecības specializācijā konkurētspējas palielināšanai un efektīvai saimniekošanai. Engures novads, Engures pagasts.

7784.96

3411.86

Atbilst, 4 p.

02

z/s „Ezerrieksti”

Smiltsērkšķu dārza ierīkošana ar laistīšanas iekārtas izbūvi.Engures novads, Engures pagasts.

10885.22

4495.98

Atbilst, 4 p.

03

z/s „Eglāji”

Dārza pļaujmašīnas - smalcinātāja un miglotāja iegāde.Engures novads, Smārdes pagasts.

3600.00

1338.84

Atbilst, 4 p.      Atpakaļ