ENG · LV ·
Aktualitātes
83105

Mācības mājražotājiem un amatniekiem 2018.gada janvārī
20.12.2017


BDR “Partnerība laukiem un jūrai” informē,  ka projekta “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” ietvaros, 2018.gada janvārī sāksies mācības/lekcijas vietējiem mājražotājiem un amatniekiem, lai veicinātu produktu attīstību un noietu, tā uzlabojot mājražotāju un amatnieku zināšanas un pieredzi par uzņēmējdarbību un tirgvedību. Līdz aprīlim kopā notiks septiņi semināri, kuros piedalīsies dažādi profesionāli lektori. Janvārī  notiks šādas mācības: 

 

“Tirgus izpēte un segmentu apzināšana” 

 

10.01.2018 plkst. 11:00, “Mārtiņzāle”, Pilsētas laukums 4, Kuldīga

Lektore : Linda Medne

 

Darba kārtība :

11:00 – 12:30 Semināra pirmā daļa

12:30 – 13:00 Kafijas pauze

13:00 – 15:00 Semināra otrā daļa

 

 “Likumdošana”

 

24.01.2018, plkst. 12:00-15.00, Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats”, “Jaunkalni", Jaunpils

Lektors : Dainis Pilskungs

 

Darba kārtība :

 

1.       Kas ir Mājražotājs

2.       Darbības tiesiskais ietvars:

2.1. ES regulas

2.2. Speciālie likumi Latvijā

2.3. MK noteikumi

3.       Saimnieciskās darbības reģistrācija un juridiskās formas:

3.1. Reģistrācija PVD

3.2. Pašnodarbinātā persona

3.3. Individuālais komersants

3.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

4.       Nodokļu likumdošana:

4.1. Vispārējā kārtība

4.2. Patentmaksa

4.3. Mikrouzņēmuma nodoklis

 

Dalību mācībām pieteikt pa e-pastu: zane.zorina@gmail.com, tel.: 25412210

Mācības ir bez maksas!

 

Turpmākais semināru cikla plāns:

 Aktivitāte Norises laiks Norises vieta
 Praktiskais radošums februāris Kandava
 Zīmolvedība februāris Talsi
 Stratēģiska pieeja sociālo tīklu reklāmai marts Dundaga
 Dizaina veidošana marts Saldus
 Viesmīlība aprīlis Engure
 

 

Projektā vēl plānotas šādas aktivitātes:

 

  1.        6 pieredzes apmaiņas braucieni;
  2.        Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide un ceļveža izgatavošana (8000 eks);
  3.        Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē”, ar akcijas avīzi 5000 eks un iepazīšanās tūri žurnālistiem;
  4.       Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena” Kuldīgā;
  5.     Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi), kas tiks nodots izmantošanai mājražotājiem un amatniekiem;
  6.  

 Lai apzinātu Tukuma un Engures novada mājražotājus un amatniekus, visiem interesentiem, kas vēlas izmantot gan šīs mācības gan gaidāmos pieredzes apmaiņas braucienus un citas aktivitātes, lūgums nosūtīt e-pastu uz ilze.turka@plj.lv ar norādi: par projekta Ražots Kurzemē aktivitātēm

 

Projekta kopējās izmaksas ir 100 000 EUR, aktivitātes tiks īstenotas līdz 31.12.2019

      Atpakaļ