ENG · LV ·
Aktualitātes
86318

Noslēgusies projekta “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” pirmā aktivitāte. Šobrīd teik plānota nākošā- pieredzes apmaiņas braucieni
30.05.2018


Šī gada janvārī tika dots starts mājražotāju un amatnieku projektam “Ražots Kurzemē”, kurā iesaistītas sešas vietējās rīcības grupas – biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”, biedrība “Talsu rajona partnerība”, biedrība “Laukiem un jūrai”, kā arī biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un biedrība “Kandavas partnerība”

Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt mājražotāju un amatnieku produktu attīstību un noietu, uzlabojot zināšanas un pieredzi par uzņēmējdarbību un tirgvedību, kā arī stiprināt mājražotāju un amatnieku reģionālo piederību Kurzemei un veidot kopīgu vizuālo identitāti.


Ir noslēdzies projekta īstenošans pirmais posms- notikušas 7 mācības visā kurzemē par dažādām mājražotājiem un amatniekiem aktuālām tēmām- sākot no likumdošanas, beidzot ar viesmīlību, zīmolvadību un biznesa plāna izstrādi.

Nākošais posms plānots no šī gada jūlija līdz septembra beigām, kad notiks 6 pieredzes apmaiņas braucieni pa visu projektā iesaistīto partneru teritoriju. Pirmais pieredzes brauciens plānots 11.jūlijā, apmeklējot Kuldīgas puses mājražotājus un amatniekus. Aicinām sekot līdz jaunumiem mūsu mājas lapā un Facebook kontā, kur publicēsim gan programmu gan pieteikšanos pasākumam. 
      Atpakaļ