ENG · LV ·
Aktualitātes
24029

Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai” no 2012.gada 23. aprīļa līdz 2012.gada 23. maijam iesniegtajiem projektu iesniegumiem 4. kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai
29.05.2012


 

Aktivitāte  „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

 Rīcība:  : „Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību, interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.

Pieejamais finansējums – 30  859.84 LVL

 

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

 Kopējā projekta Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

01

Biedrība „Namejs Dejai”

Tautas tērpu iegāde Zemgales vidusskolas skolēnu un Slampes pagasta senioru deju kolektīviem aktivitāšu nodrošināšanai, Tukuma novads Slampes pagasts

5291.04

4761.94

02

Biedrība „Tukuma jātnieku sporta klubs”

Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde, Engures novada Smārdes pagasts

5034.94

4531.45

03

Biedrība „Jahtklubs Engure’

Pamatlīdzekļu iegāde sabiedriskajām aktivitātēm burāšanā un citiem sporta , atpūtas un izklaides pasākumiem, Engures novada Engures pagasts

4247.06

3822.35

04

Biedrība „Mēs- Ozolnieku ciemam”

Bērnu rotaļu laukuma izveide Ozolnieku ciemā, Tukuma novada Slampes pagasts

6088.22

5479.40

05

Tukuma novada dome

Aprīkojuma iegāde Pastariņa muzejam Zentenes pagasta „Biseniekos ”, Tukuma novads, Zentenes pag.

1000.00

737.70

06

Tukuma novada dome

Skaņas aparatūras iegāde Slampes Kultūras pilij, Tukuma novada Slampes pagasts

7303.42

5387.77

07

Biedrība „Sporta klubs Engure”

Skrituļošanas elementu iegāde un uzstādīšana- jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Engurē, Engures novada Engures pagasts

2880.87

2592.77

08

Biedrība- Mēs sabiedrībai un kultūrvidei biedrībai LIRA

Keramikas studijas tehniskā aprīkojuma iegāde, Engures novada Engures pagasts

2548.00

2293.20

09

Engures novada dome

"Lapmežciema Tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana",

3647.80

2691.00

10

Engures novada dome

„Rotaļu laukuma uzlabošana Milzkalnē”

3409.96

2515.54


Aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”;

3.rīcība: „ Lauku saimniecību attīstība”.

Pieejamais finansējums – 19  734.28 LVL

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL

Projekta publiskais finasējums

11

z/s Birznieki

Tehnikas iegāde z/s Birznieki  attīstībai

12200.00

5000.00
      Atpakaļ