ENG · LV ·
Aktualitātes
78920

Partnerība līdz 25.05.2017 projektu konkursa 4.kārtas ietvaros saņēmusi 31 projektu
26.05.2017


 

Kopumā izsludinātajās 5 rīcībās ir iesniegts 31 projekts par kopējo pieprasīto ES finansējumu 743 842.41 EUR. Liela konkurence būs ELFLA 1. un 3.rīcībās.

 

Kopsavilkumu par saņemtajiem projektiem skatīt tabulā šeit... ( katru rīcību skatīt savā lapā).

 

Projekti līdz 25.06.2017 tiks izvērtēti, atbilstoši katras rīcības vērtēšanas kritērijiem un sarindoti, atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Pēc projektu izvērtēšanas partnerībā, tie tiks nogādāti Lauku atbalsta dienestā, kur ~ 3 mēnešus tos vērtēs atbilstoši MK noteikumiem.
      Atpakaļ