ENG · LV ·
Aktualitātes
116039

Piedalāmies jaunā sadarbības projektā "Jūra visu gadu"
26.02.2021


Sadarbības projekta  “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” 20-00-F043.0442-000002 mērķis ir:

Īstenot aktivitātes, kas piejūras teritorijām veidotu reputāciju kā izcilu vietu dzīvošanai, strādāšanai un tūrismam
visa gada garumā.
Caur pejūras dzīves stila popularizēšanas kampaņu, kas tiks papildināta ar praktiskām, kapacitāti stiprinošām
aktivitātēm, ilgtspējīgu tūristu un vietējo iedzīvotāju piesaistes aktivitāšu izveidi katrā teritrijā. Sadarbības projekta
mērķis ir:
1) Palielināt to Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas apmeklē piejūru nesezonā, tādā veidā stiprinot vietējo ekonomiku;
2) Palielināt vietējo uzņēmēju, īpaši tūrisma uzņēmēju iespēju gūt peļņu nesezonā
3) Palielināt to iedzīvotāju skaitu, kas vēlas piekrastē deklarēt savu patstāvīgo dzīves vietu vai uzsākt
uzņēmējdarbību
4) Vairot inovatīvu vissezonas pakalpojumu klāstu piekrastē
5) Veicināt līdz šim mazāk populāras piekrastes vietas un pakalpojumu sniedzējus
6) Veicina piekrastes iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzīves vietai
Projekta laikā tiks veicināta dažādu piekrastes Vietējo Rīcības grupu darbības teritoriju iedzīvotāju un uzņēmēju
sadarbība un savstarpējā atpazīstamība.

 

Projekta vadošais partneris ir biedrība "Jūras zeme" un tā  īstenošanā ir iesaistītas visas Latvijas Piekrastes Vietējās Rīcības grupas: “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Jūras zeme", “Talsu rajona partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un “Liepājas rajona partnerība”

 

Projekta laikā tiks īstenotas tādas aktivitātes kā Kapacitātes stiprināšanas pasākumi piekrastes uzņēmumiem, Digitālā komunikācijas kampaņa un īstenotas visamaz 6 POP- UP aktivitātes visā piekrastē.

 

Partnerības laukiem un jūrai piekrastes teritorijā tiks izveidoti trīs jauni un nebijuši pastaigu maršruti - takas, kas pavers iespēju gan vietējiem gan tūristiem baudīt piekrastes teritoriju visos gadalaikos. Tirklāt tiks arī veicināta vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju dalība akcijā "Mājas kafejnīcas".

 

Projekta norisēm varēs sekot partneru mājas lapās, kā arī projekta izveidotajā Facebook lapā.

 

Projekta kopējais finansējums ir 96280 EUR un to finansē un atbalsta Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds. Projekts norisināsies līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

 
      Atpakaļ