ENG · LV ·
Aktualitātes
113778

Piedalies pieredzes apmaiņas braucienā uz Lībiešu krastu - Meklējam viedumu Dižpiekrastē
24.09.2020


 

Aicinām uz vietējās pieredzes braucienu uz Lībiešu krastu, kur apciemosim vietējo kopienu iniciētus projektus un turpināsim izzināt viedā ciema attīstības  virzienus vietējās rīcības grupas "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" teritorijā. Satiksim arī grupu no projekta partnera Liepājas rajona partnerības - no Papes viedā ciema iniciatīvas.

Piesakies, rakstot: ieva@plj.lv līdz 25.septembrim(vietu skaits ierobežots) līdz 25. septembrim. Dalība bez maksas.

Tiek organizēts transports - par izbraukšanas laikiem tiks paziņots pēc pieteikšanās. 

PROGRAMMA: 

10:30

Kolka

Iepazīšanās. Kafijas pauze.

Ziemeļkurzemes viedo kopienu iezīmes projektos un sabiedriskās aktivitātēs.

12:15

Pitrags / Košrags

Dižjūras ciemu iedzīvotāju pašorganizēšanās aktivitātes

12:55

Mazirbe

Pusdienas Mazirbes skolā, kuras gatavos projekta “Virtuves iekārtu iegāde sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” īstenotāja.

13:20

Biedrības “Randalist” aktivitātes lībiešu vēstures saglabāšanā caur vēstures liecībām un mākslu.

13:40

biešu nama atdzimšana un iedzīvināšana

14.40

Tārgale

Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta) - vietējo ciema iedzīvotāju satikšanās vieta

16:10

Jūrkalne

Kafijas pauze.

Jūrkalnes tautas nams: Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas "Vētru muzejs" ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana.

Tautisko tērpu iegāde Jūrkalnes etnogrāfiskajam ansamblim "Maģie suiti". Ugunspļava. Vējturu nams. Jūrkalnes aktīvie iedzīvotāji un vasarnieki.

 

Pasākumu finansē: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, projekts "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās".

Nr. 19-00-F043.0443-000001 

 

 
      Atpakaļ