ENG · LV ·
Aktualitātes
87791

Seminārs piekrastē dzīvojošajiem, pašvaldībām, uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām -"Piekrastes un kāpu ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana"
05.09.2018


Darba kārtība:

9:00 -9:30

Ierašanās, rīta kafija

9:30-9:40

Semināra atklāšana, informācija par starptautisko sadarbības projektu “Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana”

BDR “Partnerība laukiem un jūrai” vadītāja Ilze Turka

9:40-10:10

Jūras aļģu sanesumu izvērtēšana Latvijas piekrastē

BDR “Baltijas krasti” projektu vadītāja Elīna Konstantinova, Solvita Strāķe, Maija Balode, Latvijas hidroekoloģijas institūts

s10:10-10:40

Piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana no vides aizsardzības viedokļa

Kārlis Lapiņš DAP Pierīgas reģionālās administrācijas vecākais valsts vides inspektors

10:40-11:10

Latvijā izskaloto jūras aļģu sastāvs, iespējamie izmantošanas veidi saimnieciskajā darbībā

 Iluta Skrūskalne, SIA Algoritms vadītāja, jūras aļģu pārstrādes eksperts

11:10-11:40

Pašvaldības ieguldījums pludmaļu apsaimniekošanā. Vaiva Ostrovska, Engures pašvaldības projektu vadītāja

11:50-13:30

Izbraukšana uz Engures ezera dabas parku (tiks nodrošināts autobuss)

Engures ezera dabas parka pieredze ar niedrēm aizaugušu teritoriju apsaimniekošanā. Roberts Šiliņš, Engures DP vadītājs

13:40-13:55

Peldoša laipa uz pontoniem Bērzciemā jūrā pie Mazās kaijas

14:0

Pusdienas kafejnīcā "Mazā kaija"

15:15

Erozijas ietekme un tās ierobežošanas piemēri Engures piekrastē

Pāsvaldības projekts- Pludmales labiekārtošana Klapkalnciemā 

16:20

Atgriešanās Engurē

=         Seminārs notiek ELFLA  starptautiskā sadarbības projekta “Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana ietvaros”;

=         Darba valoda: angļu/latviešu, seminārā piedalās projekta partneri no Somijas, Igaunijas, Ziemeļīrijas;

=         Seminārs ir bez maksas.

Dalību semināram pieteikt pa e-pastu: ilze.turka@plj.lv vai tel.:29528441 līdz 11.09.2018
      Atpakaļ