ENG · LV ·
Aktualitātes
109860

Seminārs "Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2020. gadā" 10.februārī plkst. 13:00-17:00 Tukuma ledus halles 2.stāva zālē
17.01.2020


Semināra programma:

 

1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma
–        saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;

–        pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana;

–        izdevumu precizēšana;

–        izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā;

–        atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana;

–        IIN avansa maksājumi;

2. Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
–        VSAOI aprēķināšana;

–        VSAOI iekļaušana izdevumos;

3. Pievienotās vērtības nodoklis mazajiem uzņēmējiem
4. Atbildes uz jautājumiem
 

Semināru vada: Inguna Leibus,  Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

Seminārs ir bez maksas!

 

Semināru organizē: BDR "Partnerība laukiem un jūrai", finansē: Eiropas lauksiamniečibas fonds lauku attīstībai

 

Pieteikties līdz 9.februārim elektroniski:  http://ejuz.lv/nodokluseminars vai ilze.turka@plj.lv
      Atpakaļ