ENG · LV ·
Aktualitātes
81635

Tiks īstenots sadarbības projekts „Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide"
13.10.2017


BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, sadarbībā ar 5 vietējās rīcības grupām no Kurzemes,   īstenos starpteritoriālās dadarbības projektu, kurš 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projekta vadošais partneris ir BDR "Darīsim paši" no Kuldīgas.

 

Projekta mērķis ir veicināt mājražotāju un amatnieku produktu attīstību un noietu- izveidojot un popularizējot tūrisma maršrutu “Ražots Kurzemē”, kas apvieno mājražotāju un amatnieku piedāvājumu- stiprinot mājražotāju un amatnieku piederību Kurzemei un veidojot kopīgu vizuālo identitāti.

 

Projektā plānotas šādas aktivitātes:

 

1.       Apmācības amatniekiem un mājražotājiem 7 tēmās;

2.       6 pieredzes apmaiņas braucieni;

3.       Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide un ceļveža izgatavošana (8000 eks);

4.       Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē”, ar akcijas avīzi 5000 eks un iepazīšanās tūri žurnālistiem;

5.       Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena” Kuldīgā;

6.       Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi), kas tiks nodots izmantošanai mājražotājiem un amatniekiem;

 

Projekta kopējās izmaksas ir 100 000 EUR, aktivitātes tiks īstenotas līdz 31.12.2019
      Atpakaļ