ENG · LV ·
Aktualitātes
116532

Uzsākam Semināru ciklu tūrisma uzņēmējiem ar pirmajām mācībām par tēmu "Pievienotās vērtības radīšana savam piedāvājumam"
13.04.2021


RADOŠĀ NEDARBNĪCA "Pievienotās vērtības radīšana savam piedāvājumam” 

 

“Tas, kurš domā, ka var iztikt bez citiem, stipri kļūdās. Bet tas, kurš domā, ka citi nevar iztikt bez viņa, kļūdās vēl vairāk” – šī 17.gs franču aristokrāta un dumpinieka Fransuā VI de Larošfuko atziņa ir aktuāla arī mūsdienu uzņēmējam, kuram strauji mainīgajā pasaulē ir jāspēj veidot tāds vērtības piedāvājums, kas atbild uz klienta izaicinājumiem un apmierina viņa ambīcijas.

 

Semināra mērķis: izmantojot praktiskus piemērus un laterārās domāšanas metodes, rosināt piekrastes uzņēmējus apzināt un praktiski pielietot savus resursus un viedo partnerību sava piedāvājuma vērtības stiprināšanai ārpus aktīvās (vasaras) sezonas, kā arī jauna vissezonas piedāvājuma veidošanai.

 

Mērķauditorija: piekrastes teritoriju uzņēmēji, īpaši tūrisma uzņēmēji, kā arī tūrisma veicināšanā iesaistītie pašvaldību un citu organizāciju pārstāvji

 

Pielietotās metodes: ievadlekcija, labās prakses piemēri, komandu darbs, rezultātu prezentācija, “slaidu loterija” un “spoguļošanās”

 

Norises vieta: Zoom tiešsaistē 20.04.2021 no 10:00-15:30, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas 

 

Radošo NEdarbnīcu vada: Vita Brakovska (MBA, biedrība ZINIS)

 

Vebinārs ir bez maksas, taču pieteikšanās ir obligāta, aizpildot pieteikuma veidlapu šajā saitē: https://tinyurl.com/xkxj5kh4 

 

Pilna informācija par semināru un pasākuma programma  pieejama šeit... 

 

 Pirms aktīvās tūrisma sezonas sākuma uzsākam īstenot pirmo semināru no sešiem apmācību semināriem tūrismā iesaistītiem uzņēmējiem un tūrisma veicināšanā iesaistīto pašvaldību un citu organizāciju darbiniekiem Latvijas piejūras teritorijās. Pirmā semināra mērķis ir paaugstināt pievienoto vērtību esošajiem tūrisma piedāvājumiem un radīt jaunus piedāvājumus, lai piejūras teritorijām veidotu reputāciju kā izcilu vietu dzīvošanai, strādāšanai un tūrismam visa gada garumā. 

 

 Visi 6 plānotie apmācību pasākumi tiek organizēti Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā "Sadarbības pasākumi" projekta “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” (projekta nr. 20-00-F043.0442-000002). Blakus apmācību semināru ciklam projekta vadošais partneris biedrība “Jūras Zeme”, sadarbojoties ar 5 projekta partneriem, ieviesīs arī POP-UP tipa aktivitātes “Braucam Piedalīties!” katrā partnera teritorijā, kā arī digitālās komunikācijas kampaņu “Jūra Visu Gadu” visu projekta partneru piejūras teritorijās.

 

 Kapacitātes stiprināšanas pasākumu nodrošināšanai iepirkuma rezultātā piesaistīta M.Env.Sc . Marika Rudzīte-Griķe, kura kopā ar savu komandu un nozares ekspertiem organizēs 3 Zoom vebinārus pavasarī un 3 seminārus (vai vebinārus) rudens pusē. Kontakti papildus informācijai saistībā ar šo vebināru: mob. 29443621, e-pasts: mrudzitegrike@gmail.com, vai arī griezieties tuvākajā partnerībā: “Jūras zeme”, “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Talsu rajona partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Liepājas rajona partnerība”.

 

Uz tikšanos!

 

 
      Atpakaļ