ENG · LV ·
Aktualitātes
58603


01.06.2015


Partnerība "Laukiem un jūrai" sadarbībā ar SIA "INTRA" ir pabeigusi darbu pie pētījuma ""Partnerības laukiem un jūrai stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai" izstrādes. Pētījuma galvenais mērķis bija izvērtēt 2009-2014.gada plānošanas periodā realizēto LEADER projektu ietekmi uz teritorijas attīstību , noteikt esošās problēmas teritorijā un iegūt priekšlikumus partnerības turpmākam darbasm un jaunās stratēģijas izstrādei.

Ar pētījumu var iepazīties šeit...

  


      Atpakaļ