ENG · LV ·
Aktualitātes

Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai” no 2011.gada 21. marta līdz 2011.gada 26.aprīlim iesniegtajiem projektu iesniegumiem pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
23.05.2011


 

1.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

1.rīcība: “Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Rīcībai piešķirtais finansējums -12 751.03 Ls

Iesnieguma Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta kopējā summa LVL

Atzinums

Atbilts/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

14

B-ba „Zaļā sēta”

3390.00

Neatbilst.

Kopā:

3390.00

2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

2.rīcība: „Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību, interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.

Rīcībai piešķirtais finansējums – 51 008.16 Ls

 

Iesnieguma Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta kopējā summa LVL

Atzinums

Atbilts/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

01

B-ba „Dzintara krasts”

854.00

Atbilst, 4 p.

02

B-ba „Sporta klubs Engures korsāri”

3500.00

Atbilst, 4.5 p.

03

B-ba „Engures ezera dabas parka fons”

2556.70

Atbilst, 4.5 p.

04

B-ba „Namejs dejai”

4531.08

Atbilst, 5 p.

05

Tukuma mednieku un makšķernieku biedrība „Valgums”

18 870,00

Atbilst, 6 p.

06

B-ba „Raitais solis”

574.97

Atbilst, 4.5 p.

07

Engures novada dome

3644.14

Atbilst, 4 p.

08

B-ba „Tērcīte”

19994.00

Atbilst, 4.5 p.

09

B-ba „Jahtklubs Engure”

5870.80

Atbilst, 4 p.

10

B-ba „ Tukuma jāšanas sporta klubs”

3891.80

Atbilst, 5 p.

11

Engures novada dome

1141.92

Atbilst, 4 p.

12

B-ba „Littus”

5293.73

Atbilst, 5 p.

13

B-ba „Littus”

8514.35

Atbilst, 5 p.

15

Engures novada dome

32 000.00

Atbilst, 4 p

Kopā:

111 237.49

 

 

 

 

 

 

 

 
      Atpakaļ