ENG · LV ·
Aktualitātes

2012

Biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" paziņojums par projektu pieņemšanas 5.kārtas izsludināšanu rīcībā "Lauku saimniecību attīstība"
04.10.2012

Lasīt vairāk ...


Partnerība Laukiem un jūrai veic cenu izpēti sekojošiem pakalpojumiem: 25.09.2012

1. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu deju nometnes dalībniekiem;
2. Naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšanu deju nometnes dalībniekiem;
3. Transporta pakalpojuma nodrošināšana maršrutā Smārde- Kupišķi- Smārde;
4. DVD filmas uzņemšanas pakalpojums deju nometnes laikā

           Biedrība "Partnerība Laukiem un jūria" ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kupišķu  rajona vietējo rīcības grupu par projekta "Pieredzes apmaiņas un sadarbības veidošana starp jauniešu deju grupām".

             Projekta ietvaros tiks rīkotas divas deju nometnes- viena Latvijā (laikā no 26.-29.03.2013.) otra Lietuvā (laikā no 26.06.-29.06.2013). Lai nodrošinātu nometnes norisi, partnerība Laukiem un jūrai veic cenu izpēti par iepriekš minētajiem pakapojumiem.

Iepērkamo pakalpojumu apraksts.

IEINTERESĒTOS PRETENDENTUS PIEDĀVĀJUMUS AICINĀM IESNIEGT LĪDZ 09.10.2012, sūtot uz e-pastu ilze.tu@inbox.lv vai iesniegt personīgi Biedrības "Partnerība laukiem un jūrai"  birojā, adrese: "Pagastmāja", Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 17.kabinetā

 Partnerība Laukiem un jūrai veic cenu izpēti par telpu nomu deju nometnes rīkošanai
17.09.2012

Lasīt vairāk ...


Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai” no 2012.gada 23. aprīļa līdz 2012.gada 23. maijam iesniegtajiem projektu iesniegumiem 4. kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai
29.05.2012

Lasīt vairāk ...


Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai” no 2012.gada 28. februāra līdz 2012.gada 28. martam iesniegtajiem projektu iesniegumiem Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
03.05.2012

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
16.03.2012

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
27.01.2012

Lasīt vairāk ...


Apstiprināti biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" stratēģijas 2009-2013.gadam grozījumi
13.01.2012

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2021 (35)   2020 (32)   2019 (45)   2018 (30)   2017 (35)   2016 (25)   2015 (11)   2014 (8)   2013 (13)   2012 (8)   2011 (4)   2010 (7)   2009 (1)