ENG · LV ·
Aktualitātes

Apstiprināti biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" attīstības stratēģijas 2009-2013.gadam grozījumi Nr.2
11.03.2013


2013.gada 8.martā Lauku atbalsta dienests ir saskaņojis biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" iesniegtos 2. stratēģijas grozījumus, kuros veiktas izmaiņas rīcības plānos, pamatojoties uz piešķirto papildus finansējumu  ELFLA- 82128.38 Ls ,  EZF- 62622.37 Ls.

Projektu konkurss ELFLA tiks izsludināts jau martā, bet EZF aprīļa sākumā. Sekojiet līdzi informācijai mājas lapā un vietējos laikrakstos.

Ar grozīto stratēģiju un rīcības plāniem var iepazīties attiecīgi sadaļā "Stratēģija " un "Rīcības plāns LAP" un "Rīcības plāns EZF".
      Atpakaļ