ENG · LV ·
Aktualitātes

Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai”
26.10.2009


Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai” no 2009.gada 20. augusta līdz 2009.gada 21.septembrim  iesniegtajiem projektu iesniegumiem pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

1.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
1.rīcība: “Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Rīcībai piešķirtais finansējums - 7115,79Ls

Iesnieguma Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Summa LVL

Atzinums

Atbilts/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

06

Biedrība „In Bi”

7906.0

6 p.       Atbilst

 

Kopā:

7906.0

 

2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
2.rīcība: „Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību, interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.

Rīcībai piešķirtais finansējums – 28463,14 Ls

Iesnieguma Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Summa LVL

Atzinums

Atbilts/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

01

Biedrība ”Māmiņas bērnu labklājībai”

7014.37

4 p.               Atbilst

02

Biedrība ”Māmiņas bērnu labklājībai”

4495.15

5 p.               Atbilst

03

Biedrība „Jahtklubs Engure”

4345.44

6 p.               Atbilst

04

Biedrība „Sporta klubs Engures korsāri”

1003.94

5 p.             Atbilst

05

Biedrība „Dzintara krasts

4167.17

4p.               Atbilst

07

Engures novada dome

3507.17

6p.                Atbilst

08

Biedrība  „Raitais solis”

1614.60

6p.                Atbilst

09

Biedrība „In Bi”

2881.05

5p.               Atbilst

10

Biedrība”Sporta klubs Engure”

1460.0

4.5 p.            Atbilst

 

Kopā:

30488.89

 
      Atpakaļ