ENG · LV ·
Aktualitātes

LAD pieņemtie lēmumi par 2.kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem LAP pasākuma "Lauku ekonomikas dsažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros
08.09.2010


LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēmusi lēmumus par Partnerības "Laukiem un jūrai" izsludinātā projektu iesniegumu konkursā  LAP pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"  2.kārtas ietvaros iesniegtajiem projektu pieteikumiem:

 Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums/ rīcības Nr. uz kuru iesniegts projekts

 Attiecināmo izmaksu summa/ ELFLA finansējuma summa , Ls

 LAD lēmums

 Biedrība "Zentenes izaugsme"

"Aparatūras un aprīkojuma iegāde kultūras un brīvā laika pasākumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pašvaldības iedzīvotājiem/Rīcība Nr.1" 

 2496.60/ 2246.92

 Apstiprināts

 Tukuma novada dome

"Bērnu rotaļu laukuma izveide un Slampes pagasta teritorijas labiekārtošana" / Rīcība Nr.2

 -

 Noraidīts

 Biedrība "Baboon Music Studio"

"Inventāra un aprīkojuma iegāde- mācībbu materiāla nodrošināšanai"/ Rīcība Nr.2 

558.00 /502.20 

Apstiprināts

 Biedrība "Zelta soļi"

"Aprīkojuma iegāde deju grupas "Alegorija" vajadzībām"/ rīcība Nr.2 

1764.09/ 1587.68 

 Apstiprināts

 Biedrība "Jahtklubs Engure"

"Laivas motora iegāde drošības pasākumu organizēšanai ar glābšanas laivu un vizuālās informāvcijas tehniskais aprīkojums brīvprātīgo glābēju un burāšanas apmācību procesam un sacensībām"/ rīcība Nr.2 

 4616.28/ 4154.65

 Apstiprināts

 Engures novada dome

"Mēbeļu un inventāra iegāde Saieta nama labiekārtošanai, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai"/ rīcība Nr.2 

4536.91/ 3402.67 

 Apstiprināts

 Engures novada dome

"Aprīkojuma iegāde ar kultūru saistīto aktivitāšu nodrošināšanai"/ rīcība Nr.2 

7710.00/ 5782.50 

 Apstiprināts

 Engures novada dome

 "Smārdes sporta zāles vienkāršotā renovācija"/rīcība Nr2

9971.29/ 7478.47 

Apstiprināts 

 Engures novada dome

 "Aprīkojuma iegāde ar sportu saistīto aktivitāšu nodrošināšanai", rīcība Nr.2

4659.33/ 3494.50 

 Apstiprināts

 Engures novada dome  

"Aprīkojuma un programmnodrošinājuma iegāde apmācību veikšanai vietējiem iedzīvotājiem"/rīcība Nr.2 

1312.55/ 984.41 

 Apstiprināts

 Nodibinājums "Engures ezera dabas parks"

 "Tehnikas iegāde-vides aizsardzības un izglītības pilnveidošanai Engures ezera dabas parerkā", rīcība Nr.2

1541.00/ 1386.90 

Apstiprināts 

 Biedrība "Dzintara krasts"

"Tehnikas iegāde- pakalpojumu sniegšanai vasaras un ziemas periodā", rīcība Nr.1 

2089.00/ 1880.10 

Apstiprināts 

 Folkloras centrs "Milzu kalns"

"Folkloras kopas "Milzkalnieki" aktivitāšu kvalitātes uzlabošana", rīcība Nr. 2 

1709.00/ 1538.10 

Apstiprināts 
      Atpakaļ