ENG · LV ·
Aktualitātes

2010

Seminārs EZF 4.prioritārā virziena “Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” Pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ieviešana
21.10.2010

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
21.09.2010

Lasīt vairāk ...


LAD pieņemtie lēmumi par 2.kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem LAP pasākuma "Lauku ekonomikas dsažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros
08.09.2010

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
22.03.2010

Lasīt vairāk ...


LEADER pieejas īstenošanas pieredze 2009.gadā un izaicinājumi 2010.gadā
03.03.2010

Lasīt vairāk ...


Apstiprināti visi 1.konkursa kārtā iesniegtie projekti
02.02.2010

Lasīt vairāk ...


Biedrības "Partnerība Laukiem un jūrai" 2006.-2008. gada stratēģijas ietekme uz partnerības teritorijas attīstību
02.02.2010

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2021 (37)   2020 (32)   2019 (45)   2018 (30)   2017 (35)   2016 (25)   2015 (11)   2014 (8)   2013 (13)   2012 (8)   2011 (4)   2010 (7)   2009 (1)