ENG · LV ·
Aktualitātes

2017

<--  1 2 ...  --> 

Mācības mājražotājiem un amatniekiem 2018.gada janvārī
20.12.2017

BDR “Partnerība laukiem un jūrai” informē, ka projekta “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” ietvaros, 2018.gada janvārī sāksies mācības/lekcijas vietējiem mājražotājiem un amatniekiem, lai veicinātu produktu attīstību un noietu, tā uzlabojot mājražotāju un amatnieku zināšanas un pieredzi par uzņēmējdarbību un tirgvedību. Līdz aprīlim kopā notiks septiņi semināri, kuros piedalīsies dažādi profesionāli lektori

Lasīt vairāk ...


Seminārs "Nodokļu izmaiņas 2018.gadā” VIETU VAIRS NAV!!!
19.12.2017

2018.gada 8.janvārī plkst. 13:00 Tukuma ladus halles konferenču zālē notiks seminārs „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”. 05.01.2017-VIETU VAIRS NAV!!!

Lasīt vairāk ...


Apstiprināti biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" stratēģijas grozījumi Nr.2
06.12.2017

Lasīt vairāk ...


Seminārs "Millennials. Kā uzrunāt "Tūkstošgades paaudzi" teorija, prakse un piemēri"
13.11.2017

2018.gada 5.decembris, no pulkst. 10.00 līdz 16.00, viesu nams "Kalnmuiža", Kandavas novads. Lektori Artūrs Mednis un Kristīne Rasnača. Pieteikšanās pa e-pastu visitkurzeme@gmail.com

Lasīt vairāk ...


Biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" darbinieki un padome dosies komandējumos
01.11.2017

Lasīt vairāk ...


Tiks īstenots sadarbības projekts „Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide"
13.10.2017

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, sadarbībā ar 5 vietējās rīcības grupām no Kurzemes, īstenos starpteritoriālās dadarbības projektu, kurš 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Lasīt vairāk ...


Lauku atbalsta dienestā apstiprināts BDR "Partnerība laukiem un jūrai" iesniegtais starptautiskās sadarbības projekts "Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana"
11.10.2017

BDR "Partnerība laukiem un jūrai", sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas un Ziemeļīrijas īstenos starptautiskās sadarbības projektu "Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana", kurš 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Lasīt vairāk ...


Izvērtēti 5.kārtā iesniegtie projektu pieteikumi
18.09.2017

Lasīt vairāk ...


IEDVESMOJIES! MĀCIES! RADI! INFORMĀCIJAS UN PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMS PROJEKTU IDEJU RADĪŠANĀ
11.09.2017

Lasīt vairāk ...


Grantu programma (ie)dvesma aicina jaunos uzņēmejus no Jūrmalas pieteikt savu biznesa ideju granta saņemšanai līdz 10 000 EUR . Pieteikšanās notiek no 1.septembra līdz 2.oktobrim.
04.09.2017

Lasīt vairāk ...


Aktuālā informācija par 5.kārtā iesniegtajiem projektu pieteikumeim EJZF 3.rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām"
22.08.2017

Aktuālā informācija uz 22.08.2017

Lasīt vairāk ...


Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārta EJZF 1. rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām" no 2017.gada 21.jūlija līdz 21.augustam
21.07.2017

Lasīt vairāk ...


Lauku atbalsta dienests izsludina projektu konkursu pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"
05.07.2017

Projektu pieņemšana no 01.08.-31.08.2017

Lasīt vairāk ...


Kurzemes VRG plāno kopīgu projektu
28.06.2017

Lasīt vairāk ...


Izvērtēti 4.kārtā iesniegtie projektu pieteikumi.
22.06.2017

Lasīt vairāk ...


Partnerība līdz 25.05.2017 projektu konkursa 4.kārtas ietvaros saņēmusi 31 projektu
26.05.2017

Lasīt vairāk ...


Tuvojas atskaišu iesniegšanas gala termiņš par iepriekšējā periodā realizētajiem LEADER projektiem.
18.05.2017

Lasīt vairāk ...


Zemkopības ministrija aicina izvirzīt pretendentus balvai "Lielais loms"
16.05.2017

Lasīt vairāk ...


Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta EJZF 2. un 3. rīcībās (vides resursi un kultūras mantojums) no 2017.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam
15.05.2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Lasīt vairāk ...


Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta visās ELFLA rīcībās (uzņēmējdarbība un sabiedriskā labuma projekti) no 2017.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam
15.05.2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas lauksiamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”; 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2021 (37)   2020 (32)   2019 (45)   2018 (30)   2017 (35)   2016 (25)   2015 (11)   2014 (8)   2013 (13)   2012 (8)   2011 (4)   2010 (7)   2009 (1)