ENG · LV ·
Aktualitātes
105738

Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” paziņojums par projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa noteikšanu EJZF 1.rīcībā “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās” līdz 2019.gada 10.maijam
08.04.2019


BDR “Partnerība laukiem un jūrai” paziņo, ka saskaņā ar 2015. gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš EJZF 1.rīcībā “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās’ ir 2019.gada 10.maijs, jo rīcības ietvaros iesniegto projektu pieteiktais publiskais finansējums sasniedzis 80% no kārtā pieejamā finansējuma.

 

Pilns sludinājuma teksts, rīcības apraksts un atbalstāmās darbības skatīt  ŠEIT...
      Atpakaļ