ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi
103699

!KĀRTA NOSLĒGUSIES! Nepārtrauktā projektu pieteikumu pieņemšanas kārta uz EJZF 1.rīcību "Ekonimiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās"
01.03.2019


 

                      KĀRTA NOSLĒGUSIES 10. maijā, jo rīcības ietvaros iesniegto projektu pieteiktais publiskais finansējums sasniedzis 80% no kārtā pieejamā finansējuma. Vairāk lasīt ŠEIT

tais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (EJZF 1.rīcība) ir 445842.53 EUR

 

AKTUĀLI: FINANSĒJUMA ATLIKUMS UZ 11.03.2019 IR 325 842.57 EUR 

 

         Izsludinātais atbalsta apmērs (uz 7.02.2019)

Atbalsta intensitāte

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš

EJZF 1.rīcībā „ Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”

445842.53  EUR

30%, 50% ,70%, 80%

nepārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana no 2019.gada 7.februāra līdz 7.augustam, saskaņā ar MK not.Nr.605 32.punktu

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a)       Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c)       Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

Pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt  elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

 PILNS SLUDINĀJUMA PAZIŅOJUMS AR RĪCĪBU APRAKSTU, PROJEKTA MAKSIMĀLAJĀM ATTIECINĀMAJĀM IZMAKSĀM UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM

 

  •  Projekta pieteikumu var iesniegt tikai elektroniski, Lauku atbalsta dienesta(LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Ja neesat reģistrēts kā LAD klients, ir nepieciešams kļūt par klientu un noslēgt līgumu par EPS sistēms lietošanu. Lai uzzinātu vairāk, spied ŠEIT...
  • MK noteikumi, saistošā informācija  EJZF rīcībai.      Atpakaļ