ENG · LV ·
Aktualitātes
52057

Partnerība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, NVO, pašvaldību pārstāvjus iesaistīties fokusa grupās, kuras tiek organizētas pētījuma "“ BIEDRĪBAS “PARTNERĪBA LAUKIEM UN JŪRAI” STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS GALA IZVĒRTĒJUMS UN PRIEKŠLIKUMU SAGATAVOŠANA TURPMĀKAI DARBĪBAI" ietvaros
03.03.2015


BDR "Partnerība laiukiem un jūrai ir noslēgusi līgumu ar SIA "In Tra""  par pētījuma veikšanu, lai izvērtētu 2009-2014 gada plānošanas periodā paveikto, stratēģijas ietvaros realizēto projektu ietekmi uz teritorijas attīstību, kā arī sagatavotu priekšlikumus partnerības turpmākai darbībai.

Pētījuma ietvaros tiks organizētas 4 fokusa grupas:

11.martā plkst. 14.00 - Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2;

18.martā plkst 10.00 Smārdē, Engures novada domē , Jaunā ielā 9, 1.stāva zālē;

18.martā plkst. 15.00 Engurē , Saieta namā, Jūras ielā 114 ;

19.martā  plkst. 15.00 Tukuma novada domes vitrāžu zālē, Talsu ielā 4.

Darba kārtībā:

1. Informācija par pētījumu (pētījuma galvenais mērķis ir izvērtēt partnerības darbu 2009-2014 plānošanas periodā, novērtēt stratēģijas ietvaros realizēto projektu ieguldījumu teritorijas attīstībā un vietējo iedzīvotāju problēmu risināšanā, kā arī sniegt priekšlikums partnerības turpmākam darbam)

2. Fokusgrupas diskusija (SVID analīze-teritorijas esošā situācija, iespējas un draudi, esošās problēmas un nepieciešamības, kuras varētu risināt ar jaunās stratēģijas palīdzību, tai skaitā jaunu projektu ideju apspriešana)

Dalībnieki: līdzšinējie un potenciālie projektu iesniedzēji, biedrības biedri, esošie un potenciālie uzņēmēji, mazās lauku saimniecības, mājražotāji un mājamatnieki, LLKC lauku speciālisti, pašvaldību, biedrību, pensionāru un jauniešu pārstāvji u.c.

   

Lūgums savu dalību apstiprināt, zvanot pa telefonu 29528441 vai 63192109  vai sūtot ziņu uz e-pastu :ilze.turka@plj.lv

  


      Atpakaļ