ENG · LV ·
Par partnerību > Kontakti

Administrācija: 

Birojs atrodas  Stacijas ielā 1 (bijusī Smārdes dzelzceļa stacijas ēka), Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

Darba laiks no plkst. 8.30-17.00. Apmeklētāju pieņemšana darba laikā, saskaņā ar iepriekšēju pieteikšanos.

Ilze Turka

Valdes priekšsēdētāja, administratīvā vadītāja

 

Tel.: 29528441,

ilze.turka@plj.lv 

Inga Helmane

Pārstāvju sapulces priekšsēdētāja, SVVA padomes priekšsēdētāja

Tel.:291173836, inga.helmane@tukums.lv 

Ieva Vītola Deusa   Ārējo sakaru koordinators  Tel.: 20610185, ieva@plj.lv

Inese Tukiša

Grāmatvede

 Tel.: 63180948

 

Pārstāvju sapulce (ievēlēta kopsapulcē 11.02.2015.):

 Nr.p.k. Vārds UzvārdsInterešu pārstāvniecība
1.  Inga Helmane- pārstāvju sapulces priekšsēdētāja Pašvaldība/ Tukuma novada dome
 2. Inga Reiniņa Pašvaldība /Engures novada dome
 3. Evija LiepiņaLauksaimnieks
 4. Linda Zemīte Lauku sieviete/ BDR "Mēs Ozolnieku ciemam"
 5. Laura Karatajeva Jauniete
 6. Daiga Ozoliņa Zivsaimniecība / BDR "Engures zvejnieks"
 7. Ginta Sila Zivsaimniecība /SIA "Mauriņi-S"
 8. Iveta Celkarte Zivsaimniecība/ IK "Oskars Celkarts"
 9. Baiba BirzniecePašvaldība/ Jūrmalas pilsētas dome