ENG · LV ·
Sadarbības projekti > -Upes un ezeru izmantošana
106669

Sāksies jauns starptautiskais projekts “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai”
31.05.2019


Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”, sadarbībā ar “Ropažu Garkalnes partnerību”, kā arī ar VRG “Causeway Coast and Glens LAG” un VRG “Derry and Strabane” no Ziemeļīrijas (Lielbritānija), VRG “Donegal LCDC - IDP – DLDC” no Īrijas un VRG Western Harju Partnership no Igaunijas uzsāk īstenot projektu “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai”.

 

Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēru pārnese un aktivitāšu kompleksa īstenošana upju uz ezeru pieejamības un pievilcības uzlabošanai, tūrisma un rekreācijas pakalpojumu attīstīšanai projekta partneru lauku teritorijās.

 

Projekta norises laikā mūsu partnerības teritorijā tiks veikta izpēte un izstrādāts apsaimniekošanas un attīstības plāns gan Engures upei 1.5 km garam posmam, gan Slocenes upei 1.6 km garam posmam, kas noteiktu šo posmu vērtību apsaimniekošanu, kā arī tiks saņemti priekšlikumi nepieciešamajam labiekārtojumam un tūrisma infrastruktūrai. Līdz ar attīstības plāna izstrādi, pašvaldībām un/vai uzņēmējiem būs dotas plašākas iespējas un idejas, kā izmantot šos upes posmus, lai veicinātu tūrismu un rekreāciju. Pētījumos tiks identificēta īpaši aizsargājamu sugu klātbūtne, novērtēta upju posmu nozīmīgums no dabas vērtību saglabāšanas viedokļa.  

 

Arī Rēzeknes un Ropažu-Garkalnes partnerību teritorijās tiks rīkoti sakopšanas darbi un citas aktivitātes.

 

Tiks rīkotas sakopšanas talkas ap Engures upi un Silerzeru (Ropaži-Garkalne), iesaistot vietējos iedzīvotājus, pašvaldību atbildīgos dienestus, kas ikdienā rūpējas par šādām teritorijām un projekta partnerus.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts gan uzņemt, gan arī pašiem aizbraukt pieredzes braucienos pie iesaistītajiem partneriem gan Latvijā, gan Īrijā, Ziemeļīrijā un Igaunijā. Dalībniekiem būs dota iespēja īstenot pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu attiecībā uz faktisko ūdens tūrisma situāciju partneru teritorijās,kā arī definēt kopīgās vērtības un stiprināt savu vietējo identitāti.

Projekta tiešie labuma guvēji:  vietējās kopienas, iedzīvotāji, uzņēmēji, tūrisma pakalpojuma sniedzēji, pašvaldības.

 


Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. jūnija – 2020. gada 30. oktobrim.

Projekta kopējās izmaksas: 58 968.00EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta Nr. 19-00-A019.333-000006.

Projekta vadītāja: Ieva Vītola Deusa, tel: 20610185, ieva@plj.lv

 

 
      Atpakaļ