ENG · LV ·
Sadarbības projekti > -Upes un ezeru izmantošana
107829

Aicinām uz iedzīvotāju tikšanos Engurē par aktivitātēm Vecupē
03.09.2019


18. septembrī Engures iedzīvotāji aicināti uz tikšanos, lai pārrunātu projekta ieceres saistībā ar aktivitātēm Engures Vecupē.
18. septembrī pl. 18:00 Engures Saieta namā, Jūras ielā 114, Engurē, norisināsies projekta “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai” tikšanās ar iedzīvotājiem, kuras laikā projekta eksperti informēs par projekta iecerēm un aktualitātēm. Aicināti visi interesenti, īpaši tie iedzīvotāji, uzņēmēji un apmeklētāji, kuri ikdienā izmanto Engures upi (Vecupi) un pieguļošo teritoriju – Jūsu viedoklis un nākotnes redzējums ir nozīmīgs!

Projekta ietvaros līdz 2020. gada 30. martam paredzēts izpētīt Engures upi un pieguļošos krastus posmā no Saieta nama līdz ietekai jūrā, un izstrādāt apsaimniekošanas un attīstības plānu Engures upes posma vērtību apsaimniekošanai, kā arī priekšlikumus nepieciešamajam labiekārtojumam un tūrisma infrastruktūrai. Šo aktivitāti īsteno nodibinājums “Engures ezera dabas parka fonds”.

Projekta īstenotāji "Partnerība laukiem un jūrai" informēs par projekta vispārīgām aktivitātēm.  

Par projektu: projektu īsteno BDR "Partnerība laukiem un jūrai"  iekš Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekts Nr. 19-00-A019.333-000006 “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai”.

Projektu īsteno biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” (vadošais partneris), biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, VRG “Causeway Coast and Glens LAG” un VRG “Derry and Strabane” no Ziemeļīrijas (Lielbritānija), VRG “Donegal LCDC - IDP - DLDC” no Īrijas, VRG “Western Harju Partnership” no Igaunijas.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 30. oktobrim.
Projekta kopējās izmaksas: 58968.00 EUR, izmaksas 100% apmērā sedz ELFLA.

Projekta mērķis: pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēru pārnese un aktivitāšu kompleksa īstenošana upju uz ezeru pieejamības un pievilcības uzlabošanai, tūrisma un rekreācijas pakalpojumu attīstīšanai projekta partneru lauku teritorijās.


      Atpakaļ