Aktualitātes

Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta EJZF 2. un 3. rīcībās (vides resursi un kultūras mantojums) no 2017.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam
23.03.2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Lasīt vairāk ...


Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta visās ELFLA rīcībās (uzņēmējdarbība un sabiedriskā labuma projekti) no 2017.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam
22.03.2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas lauksiamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”; 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Lasīt vairāk ...
Aktuālā informācija par 3.kārtā iesniegtajiem projektiem un pieprasīto publisko finansējumu
14.03.2017

BDR "Partnerība laukiem un jūrai"no 13.februāra līdz 13.martam projektu konkursa 3.kārtas ietvaros kopumā saņēmusi 20 projektu pieteikumus

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2017 (12)   
2016 (26)   
2015 (11)   
2014 (8)   
2013 (13)   
2012 (8)   
2011 (4)   
2010 (7)   
2009 (1)